Komunardů XXXV

Praha 7 – Holešovice
Novostavba

Cena hlavního mediálního
partnera časopisu Stavitel roku 2021

Zastavěná plocha: 893 m2
HPP nadzemní část: 4 618 m2
HPP podzemní část: 2 265 m2
Počet bytů: 32
Počet ateliérů: 7
Počet komerčních jednotek: 5
Počet garážových stání: 35
Odhad nákladů: cca 200 mil.Kč

Dokumentace pro provedení
stavby, Autorský dozor, Změna
stavby před jejím dokončením: 2018 – 2020

Investor: MedPort, a.s.
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Jiří Tulach
Autor: FIALA + NĚMEC, Ing. arch. Stanislav Fiala

Navrhovaný polyfunkční objekt vytváří výrazné nároží ulic Komunardů a Přístavní. Výškové  parametry sousedních objektů předurčují stavbu k plným sedmi a jednomu ustoupenému podlaží. Tři podzemní podlaží vyplňují garáže a technické vybavení. V prvních dvou nadzemních
podlažích domu jsou situovány nebytové prostory obchodního a administrativního charakteru,
jejich bonusem je vnitrobloková zahrádka. Od třetího nadzemního podlaží výše jsou navrženy
atraktivní byty, v nejvyšších podlažích k bytům přiléhají terasy a střešní zahrady. S ohledem na
geologické podmínky v území bylo navrženo hlubinné založení objektu. Přes hlavu pilot byla
provedena základová deska vzdorující tlakové vodě. Stavba je kombinovaný stěnový a skeletový
železobetonový systém se ztužujícím tubusem schodiště a výtahů. Vodorovné konstrukce
jsou monolitické železobetonové desky. Do parteru budovy se propisují exteriérové stabilizační
šikmé ocelobetonové sloupy, které budou obaleny zelení. Popínavá zeleň bude šplhat také po
fasádních betonových stříkaných prvcích, bude tak atraktivní pro kolemjdoucí chodce, ale i pro
uživatele uvnitř domu.

Celý objekt má jedinečný rukopis, který nechává promlouvat stavební materiály v jejich původní podobě. Detaily a povrchy mají často netradiční zpracování.