O nás

Náš tým tvoří na 3 desítky spolupracovníků v profesi stavebních projektantů, architektů, projektantů organizace staveb a inženýringu. Komplexnost projektových prací zajišťuje trvalá spolupráce s řadou dalších projektových firem, dodávajících projekty speciálních profesí.

DELTAPLAN dlouhodobě spolupracuje s mnoha předními českými architekty a podílí se na řadě významných projektů, které získávají prestižní ocenění. Mnoho z našich realizovaných staveb získalo ocenění.

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem DELTAPLAN reprezentuje komplexní rozsah prací dle Výkonového a Honorářového Řádu – od konzultací a stavebních průzkumů, přes zpracování studií, vypracování projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační a skutečného provedení, inženýrskou činnost a autorský I technický dozor až po závěrečné vyhodnocení stavby. 

Téměř 10 let zpracováváme rostoucí množství zakázek v software vhodných pro BIM.
Umíme REVIT, ArchiCAD i AutoCAD.

Od roku 2000 je v ateliéru zaveden systém kvality podle ISO 9001. Nejnovější Certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016 byl ateliéru DELTAPLAN vydán v březnu 2019.

Více zajímavostí z historie ateliéru DELTAPLAN najdete na samostatné stránce.

Náš tým

Ing. Petr Blažka, a.i.
Ing. Petr Blažka, a.i.

ředitel
blazka@deltaplan.cz

Ing. Jiří Tulach, a.i.
Ing. Jiří Tulach, a.i.

zástupce ředitele
tulach@deltaplan.cz

Ing. Petr Kniha, a.i.
Ing. Petr Kniha, a.i.

kniha@deltaplan.cz

Ing. arch. Vít Štěpán, a.i.
Ing. arch. Vít Štěpán, a.i.

vit.stepan@deltaplan.cz

Ing. Miloš Keltner, a.i.
Ing. Miloš Keltner, a.i.

keltner@deltaplan.cz

Drahomíra Andresová
Drahomíra Andresová

andresova@deltaplan.cz

 Martin Balík
Martin Balík

balik@deltaplan.cz

Artem Bevzenko
Artem Bevzenko

bevzenko@deltaplan.cz

 Ing. Simona Grabherrová
Ing. Simona Grabherrová

grabherova@deltaplan.cz

Ing. arch. Lucie Harcubová
Ing. arch. Lucie Harcubová

harcubova@deltaplan.cz

Roman Ištvánik
Roman Ištvánik

istvanik@deltaplan.cz

Kateřina Ježková
Kateřina Ježková

jezkova@deltaplan.cz

Ing. arch. Petr Jón
Ing. arch. Petr Jón

jon@deltaplan.cz

Jaroslav Jůza
Jaroslav Jůza

juza@deltaplan.cz

Jiří Klíma
Jiří Klíma

klíma@deltaplan.cz

Ing. arch. Iva Koukolová
Ing. arch. Iva Koukolová

koukolova@deltaplan.cz

Ing. Jana Kudrnová
Ing. Jana Kudrnová

kudrnova@deltaplan.cz

Karolína Legnerová
Karolína Legnerová

legnerova@deltaplan.cz

Tereza Psutková
Tereza Psutková

psutkova@deltaplan.cz

Jiří Puchinger
Jiří Puchinger

jiripuchinger@seznam.cz

 Michal Traj
Michal Traj

traj@deltaplan.cz

Ing. arch. Ilona Vedenko
Ing. arch. Ilona Vedenko

vedenko@deltaplan.cz

Michal Vimmer
Michal Vimmer

vimmer@deltaplan.cz

Bc. Milan Vítek, DiS
Bc. Milan Vítek, DiS

vitek@deltaplan.cz

Ing. Tomáš Vondráček
Ing. Tomáš Vondráček

vondracek@deltaplan.cz