O nás

DELTAPLAN byl založen 7. 1. 1991. Bylo tím navázáno na dlouholetou tradici ATELIÉRU DELTA, založeného v rámci SPA koncem 60. let 20. století (pozdější projektový ústav VHMP). Náš tým tvoří 3 desítky spolupracovníků v profesi stavebních projektantů, architektů, projektantů organizace staveb a inženýringu. Komplexnost projektových prací zajišťuje trvalá spolupráce s řadou dalších projektových firem, dodávajících zejména projekty speciálních profesí.

DELTAPLAN dlouhodobě spolupracuje s mnoha předními českými architekty a podílí se na řadě významných projektů, které získávají prestižní ocenění.

Spektrum činností zajišťovaných ateliérem DELTAPLAN v současné době reprezentuje komplexní rozsah prací dle Výkonového a honorářového řádu, t.j. od stavebních průzkumů, přes zpracování studií, projektové dokumentace všech stupňů včetně realizační, inženýrskou činnost a autorský I technický dozor po závěrečné vyhodnocení stavby.

Již více než 5 let zpracováváme rostoucí množství zakázek v software vhodných pro BIM.
Umíme ArchiCAD i REVIT.

Od roku 2000 je v ateliéru zaveden systém kvality podle ISO 9001. Certifikát systému kvality ČSN EN ISO 9001:2009 byl vydán ateliéru DELTAPLAN v březnu 2016.

Více informací nejen o historii ateliéru DELTAPLAN je na samostatné stránce.

Náš tým

Ing. Petr Blažka, a.i.

ředitel

Ing. Jiří Tulach

zástupce ředitele

Ing. Petr Kniha, a.i.

Ing. arch. Vít Štěpán
Ing. arch. Vít Štěpán

Ing. Miloš Keltner, a.i.

Drahomíra Andresová

Martin Balík

Ing. arch. Lucie Harcubová
Ing. arch. Lucie Harcubová

Kateřina Ježková
Kateřina Ježková

Ing. arch. Petr Jón

Lucie Jirotková
Lucie Jirotková

Jaroslav Jůza
Jaroslav Jůza

Jiří Klíma
Jiří Klíma

Tereza Psutková

Jan Sutnar
Jan Sutnar

Michal Traj

Ing. Tomáš Vondráček
Ing. Tomáš Vondráček

Ing. Simona Grabherrová

Roman Ištvánik

Martin Kos

Ing. arch. Iva Koukolová

Ing. Jana Kudrnová

Karolína Legnerová

Richard Mészáros

Ing. Barbora Pánová

Vít Střelka, Bc.

Ing. Jakub Šťastný

Karel Treu

Kryštof Uhlík

Ing. arch. Ilona Vedenko

Bc. Milan Vítek, DiS

Helena Weiserová