AFI CITY

160616_1084_FINAL_cam01_aerial_slideshow

Bytový dům – objekt  L
Bytové domy – objekty MNO
Praha 9, Vysočany

Hrubá podl. plocha: 21 844 m2
Obestavěný prostor: 96 545 m3
Počet bytů: 249
Počet atelierů: 8
Počet parkovacích stání: 203
Odhad nákladů: cca 400 mil. Kč
Dokumentace pro provedení stavby: 2016
Investor: TULIPA CITY

Všechny bytové domy jsou navrženy z jednoduchých kvádrových hmot vyjadřujících členění jednotlivých bytů. Barevný kontrast základních objemových hmot objektu vůči detailům je doplněn výrazným prvkem vstupní pergoly.
Funkčně je bytový dům členěný do logicky organizovaných částí. 1.NP a 1.PP jsou podlaží s domovní vybaveností, parkovacími stáními a prostorami technického zázemí, 1.NP obsahuje i bytové jednotky s přiléhajícími předzahrádkami. Obytná zóna je ve 2.- 6.NP,  objekt L obsahuje také ateliery.
Spodní stavba je navržena jako monolitická železobetonová konstrukce, stropní deska je bezprůvlaková, podepřená vnitřními sloupy a obvodovými i vnitřními stěnami. Konstrukce horní stavby je tvořena šesti nadzemními podlažími nepravidelného půdorysu. Jde o kombinací monolitické železobetonové a zděné konstrukce. Křížem vyztužené desky jsou podepřené soustavou podélných i příčných stěn a zdí.