Art Gen

Praha 7- Holešovice

Objekt Art
Zastavěná plocha: 2 023m2
Hrubá podlažní plocha: 16 870m2
Obestavěný prostor np: 68 038m3

Objekt Gen
Zastavěná plocha: 2 716m2
Hrubá podlažní plocha: 14 313m2
Obestavěný prostor np: 50843 m3

Celková plocha pozemku: 8 311m2
Náklady: více než 500mil. Kč
Dokumentace pro provedení stavby: 8/2013
Relizace 5/2013 – 11/2014

Investor: Art Office Gallery a.s.
Gen Office Gallery a.s.
Dodavatel:SYNER
Projektant: DELTAPLAN
Ing. Jiří Tulach
Autor: CMC Architects

Komplex osazený severně od holešovické tržnice sestává ze dvou objektů oddělených společným klidovým prostorem. Východní má tradiční pravoúhlou kompozici tvořenou podnoží a trojicí věží, západní je výrazně dynamický s lichoběžníkovým
půdorysem a organicky tvarovanou hmotou gradující v oblém jihozápadním nároží.

Atelier DELTAPLAN je zpracovatelem prováděcí dokumentace, dokumentace pro výběr dodavatele a dokumentace pro změnu stavby pro východní část komplexu nazvanou Gen.
Současně se zabývá také fitouty některých nájemních prostor.