Atrium Radlice

Bytový dům vyššího standardu s doplňkovou funkcí kanceláří
Praha 5, Radlická 119

Investor: ETERNA DEVELOP CZ, s.r.o.
Autor, generální projektant: M.A.arch. Jan Šesták, Studio PHA
Projekt, koordinace: DELTAPLAN
Odhad nákladů: cca 300mil. Kč

Podlaží: 3 podzemní a 10 nadzemních
Plocha pozemku: 3 412 m2
Zastavěná plocha: 1 066 m2
Obestavěný prostor: 32 287 m3

35 bytů, 979m2 kanceláří, 66 parkovacích míst

Jedinečná stavba Atrium Radlice, situovaná ve strmém jižním svahu, ideálně využívá komplikovaný pozemek. Je navržena ve tvaru lichoběžníku. Hmota domu, rozdělená na dvě části podle funkčního využití, kopíruje kopec. Administrativní budova „A“ včetně třípatrových podzemních garáží vytváří pětipodlažní akustickou clonu uličnímu hluku. Bytová část „B“ má obytné prostory orientované přes terasy k jihu, boční východní a západní průčelí umožňují kontakt se zelení prostřednictvím francouzských oken a pobytových teras na terénu.

V současné době je zpracována prováděcí dokumentace.