Bazén a koupaliště Písek

zakres_foto

Novostavba

Zastavěná plocha: 3 471 m2
Obestavěný prostor: 31 930 m3
Zpevněné plochy v areálu: 1 432m2
Nezpevněné plochy v areálu: 3415m2
Předpokl. náklady: 225 mil. Kč
Dokumentace pro stavební povolení: 11/2016

Investor: Město Písek
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor: PROJEKTIL ARCHITEKTI, Mgr. Akad. arch. Roman Brichta, Ing. arch. Adam Halíř

Plavecké a relaxační zařízení se nachází ve sportovně odpočinkovém komplexu na předměstí. U navržené parkovací plochy vznikne krytý bazén a venkovní koupaliště se šatnami v rekreační zahradě.
Objekt bazénové haly obsahuje vstupní prostor s občerstvením a se zázemím, vnitřní bazény, vířivku, tobogán a wellness provoz. Venkovní areál je zahrada vymezená zdí a svahy jejichž kompozice navozuje intimní prostředí okolo kruhových bazénů se standardními atrakcemi. Plovárna má své letní šatny. Budova bazénu a zdí areálu venkovního koupaliště má pevný výraz, který je zjemněn řadou kulatých oken a vlnitým reliéfem na fasádě. Obložení vnitřních stěn bazénové haly bude přírodním dřevem. Optické propojení krytého bazénu a vnitřního světa plovárny je umožněno prostřednictvím severní celoprosklenné fasády.
Objekt krytého bazénu je založen na železobetonových pilotách a roznášecí železobetonové desce. Obvodové železobetonové stěny jsou monolitické, stejně jako vnitřní sloupy a stropní konstrukce. Prosklená část je navržena z fasádního systému z ocelových a hliníkových profilů se zasklením trojsklem. Zastřešení bazénové části bude velkorozponovými železobeton. vazníky v mírném spádu opatřenými lehkými tepelně izolačními panely. Střecha nad šatnovou částí bude plochá jednoplášťová na železobetonové stropní desce. Střešní krytina je navržena povlaková s extenzivní zelení. Opěrné zdi z vnitřní strany do zahrady jsou opatřeny dřevěným obkladem, dřevem je obložena také toboganová věž.