Butterfly

AFI KARLÍN BUSINESS CENTRE
Praha 8 – Pernerova, Korybutova
Novostavba

Plocha pronajímatelných ploch: 23 105m2
Obestavěný prostor: 259 041m3
Zastavěná plocha podzemní část: 7 080m2
Zastavěná plocha nadzemní část: 5 566m2
Dokumentace pro provedení stavby: 11/2016
Budova je navržena ve standardu Excellent podle klasifikace Systému BREEAM.

Investor: BALABENKA, s.r.o.
Dodavatel: IMOS Brno, a.s.   
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Jiří Tulach
Autor: CMC ARCHITECTS s.r.o., Dipl. arch. David R. Chisholm

Navrhovaný objekt je šestipodlažní administrativní budova organického tvaru, výška budovy nepřesahuje okolní zástavbu Karlína. Hlavní vstup je z ulice Pernerova, v jejím prodloužení leží hlavní osa objektu.  Fasáda 1.NP je celoprosklená, fasádu hlavní hmoty domu tvoří lehký obvodový plášť s čirým zasklením v kombinaci s fasádními panely zelených vertikálních zahrad. Základní provozní struktura domu je tvořena 4 pravidelně umístěnými komunikačními a hygienickými jádry. V 1.NP prochází celým půdorysem vstupní lobby navazující na atrium, dále jsou zde obchodní plochy, restaurace, občerstvení. Ve 2.-5.NP jsou umístěny pronajímatelné plochy, stejně jako v ustupujícím 6.NP, které nabízí také střešní pochozí terasu se zelení. Ve dvou podzemních podlažích jsou situovány garáže, technické prostory a sklady. Dům bude zasazen do nového parku s drobnými vodními prvky, součástí záměru je parková úprava před barokní kaplí vojenského hřbitova. Parkové úpravy navazují na dominantní zeleň Vítkova.

Vzhledem ke geologickým a hydrogeologickým podmínkám je založení objektu navrženo jako plošně-hlubinné na základové desce a pilotách. Nosná konstrukce je navržena jako železobetonový monolitický skelet doplněný ztužujícími železobetonovými komunikačními jádry schodišť a výtahů.