Bytový dům Labutí

Novostavba bytového domu
Šternberk, Labutí ulice

Zastavěná plocha: 510 m2
Obestavěný prostor: 7163 m3
Podlahová plocha: 2190 m2
z toho byty: 1760 m2
vybavenost: 430 m2
23 bytů
Náklady vč. DPH: 29.507.135 Kč
Náklady na 1m2: 13.475 Kč
Náklady na 1m2 bytu: 16.770 Kč
Dokumentace: 2000 – 2002
Realizace: 2001 – 2003

Investor: Město Šternberk
Dodavatel: SAN-JV s.r.o.
Autor: Roman Koucký architektonická kancelář,
Ing. Arch. Roman Koucký,
Ing. Arch. Libor Kábrt
Spolupráce: DELTAPLAN
TDI: DELTAPLAN, Ing. Petr Blažka

Novostavba družstevního bytového domu s majoritní účastí města Šternberk stavěný s využitím státních dotací na bytovou výstavbu.

Základní objem a proporce domu vychází z vazeb na okolní zástavbu. Celý dům je rozdělen na tři trakty. V ose každého je štíhlá vysoká schodišťová hala, oddělená od venkovního prostoru jen vysokými pásy skleněných stěn. Skleněné vertikály člení dlouhou fasádu na menší úseky a zároveň umožňují díky schodištím bez podstupnic průhled celým domem.

Ze schodišťových podest jsou vstupy do jednotlivých bytů. Ty jsou koncipovány jako obdélníkové prostory s variabilní dispozicí a prosklením z obou stran. Všechny instalace jsou vedeny v instalačních jádrech ve schodišťových zdech. Z vnitřní strany bytu je schodišťová zeď rozšířena o izolační a zároveň instalační polopříčku. Toto řešení umožňuje zachovat možnost variabilního řešení interiéru i pro budoucí „generace“, kdy změna dispozičního řešení bytu je možná bez jakýchkoliv zásahů do prostoru mimo daný byt.

Přestože dům je koncipován od začátku jako startovní byty pro mladé rodiny, je realizován ve vyšším než běžném standartu. Výši nákladů se podařilo vhodným návrhem konstrukce domu, účastí architekta na výběru materiálu po celou dobu výstavby a pečlivým výkonem autorského a technického dozoru stavby udržet na velmi přijatelné výši. Vícepráce vznikly pouze v důsledku změny způsobu provedení založení objektu, kdy se nepotvrdily výsledky IG průzkumu, a v důsledku klientských změn.