Corso Pod Lipami

Nám. Krále Jiřího z Poděbrad, ulice Pod Lipami, Řevnice
Novostavba + rekonstrukce stávajícího domu č. p. 2

Titul stavba roku 2019

Plocha pozemků: 4185 m2
Zastavěná plocha nových objektů: 1410 m2
Počet bytů: 43
Počet obchod. jednotek: 14
Počet park. stání: 50
Předpokl. náklady: 150 mil. Kč

Studie: 04/2014
Dokumentace pro územní rozhodnutí: 09/2014
Dokumentace pro stavební povolení: 04/2015
Investor: 2Q spol. s r. o.
Architekt: Šrámková architekti s. r. o.
Prof. Ing. akad. arch. Alena Šrámková
Ing. arch. Tomáš Koumar
Ing. arch. Lukáš Ehl
Projektant, koordinace projektu: DELTAPLAN
Ing. Pavel Štěpán
Ing. arch. Eva Mikulová
Ing. Marie Valtrová

Pozemek se nachází na severním svahu mezi náměstím Krále Jiřího z Poděbrad a ulicí Pod Lipami. Parcelou prochází komunikace pro pěší propojující centrum se železniční stanicí. V nejjižnější části pozemku, u náměstí Krále Jiřího z Poděbrad, se nachází stávající objekt č.p. 2., který bude rekonstruován. Podél cesty jsou navrženy nové čtyř a pětipodlažní obytné vily, mezi kterými vznikají drobnější veřejné prostory.
Domy jsou komponovány jako různí jedinci, hmoty jednotlivých domů mají odlišné typy siluet. Každý z domů je originál, přesto je zřejmé, že jsou navrženy v jedné době.
Podlaží na terénu, případně v 1.pp, jsou využita pro parkování a pro technické zázemí domu. V návaznosti na pěší komunikaci jsou navrženy prostory pro občanskou vybavenost. V dalších nadzemních podlažích jsou situovány byty různých velikostí a standardů.

Corso Pod Lipami