Dobřichovice – dostavba náměstí

Novostavba polyfunkčního domu
Dobřichovice, Praha – západ

Obestavěný prostor: 6660 m3
Zastavěná plocha: 835 m2
Počet bytových jednotek: 14
Garáže: 15 stání
Investor: DOB – INVEST a. s.
Dodavatel: Průmstav a. s., Praha
Investiční náklady: 7 mil. Kč
Projekt, realizace: 2000 – 2001
Autor: Atelier 90, Ing. Arch. Ladislav Vlachyňský

Jedná se výstavbu polyfunkčního domu se čtyřmi nadzemními podlažími a garáží. Budovy tvoří součást obytné skupiny na náměstí v Dobřichovicích. V přízemí je umístěna pošta a obchod, v ostatních podlažích jsou bytové jednotky. Nad přízemními garážemi je ozeleněná terasa, ze které je hlavní vstup do bytů. Dům má dvouramenné schodiště s výtahem. Vertikální komunikace domu je řešena v prosklené exteriérové konstrukci předloženým dvouramenným schodištěm a výtahem. Do objektu je umožněn bezbariérový přístup. Součástí domu jsou i venkovní plochy a parkovací stání.