Domov důchodců Litomyšl

Novostavba

Zastavěná plocha: 2 044 m2
Obestavěný prostor: 18 656 m3
Užitná plocha: 4 286 m2
Počet podlaží: 3
Max. počet klientů: 80
Počet zaměstnanců: 20
Předpokl. náklady (Kč): 130mil.
Dokumentace pro územní rozhodnutí: 2015

Investor: Město Litomyšl
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Pavel Štěpán
Autor: FAM Architekti, Ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, Ing. arch. MgA. Jan Horký

 Pro umístění domova důchodců bylo zvoleno místo při jižním okraji Litomyšle, návrh zajišťuje urbanistickou integraci areálu v daném kontextu. Vstupní veřejné nádvoří městského charakteru je „zápražím domu“, místem pro setkávání i pro odpočinek; poloveřejná zahrada je orientovaná směrem k přírodě. Koncept domu vznikl organizací 4 „bytů“ s pokoji po obvodu dispozice a společným obytným obývacím pokojem orientovaným do atria. Byty ve dvou podlažích tvoří dvě samostatná oddělení, obě části spojuje centrální vertikální komunikace. Efektivitu provozu zajišťuje ekonomie dispozičního řešení. Gastroprovoz a prádelna jsou situovány v přízemí, do parteru vstupního nádvoří je orientována jídelna zaměstnanců. Provozní a technické zázemí je koncentrováno pod východním křídlem objektu, administrativní část a zázemí zaměstnanců jsou umístěny v západním křídle.
Objekt je s ohledem na tvarové rozměry a konstrukční řešení navržen jako železobetonový monolitický skelet. Pro vnější výraz objektu je typické rytmické opakování architektonických prvků, řád, výrazová čistota a jednoduchost. Výška objektů respektuje sousední zástavbu.