Domov pro seniory – Hagibor

Rekonstrukce a dostavba
Vinohradská 1201/159, Praha 10

Stavba roku 2008 – cena předsedy senátu

Investor: Židovská obec v Praze
Dodavatel: HOCHTIEF VSB a.s.
Autor: Ing. arch. Jan Línek, Ing. arch. Josef Kolář
Projektant: DELTAPLAN
Realizace: 2007
Investice: 150 mil. Kč

Počet klientů: 60 osob

Areál původního chorobince Náboženské obce izraelitské v Praze, dokončený roku 1911 podle plánů architekta Viktora Kafky, získala po roce 1989 v restituci Židovská obec v Praze. Areál v sousedství stejnojmenného sportovního klubu sloužil za Protektorátu jako poslední útočiště Židů před deportacemi, následně jako sběrný tábor a, po krátkém poválečném období původního využití, od roku 1948 jako dětská klinika FN Královské Vinohrady – již bez pozemků využívaných původně sportovním klubem Hagibor. Stavba na území Prahy 10 je vymezena Vinohradskou ulicí, sousedním hotelem Dorint Don Giovanni, Novým židovským hřbitovem a novou budovou RFE/Radio Liberty.

V roce 2004 vypsal investor (Židovská obec) architektonickou soutěž pro 4 vyzvané architektonické týmy se zkušenostmi se stavbami podobného typu. Na základě předložených studií možného využití areálu byl vybrán k dalšímu rozpracování a pozdější realizaci návrh dlouhodobého spolupracovníka ateliéru DELTAPLAN ing. arch. Jana Línka, který nejlépe splňoval kritéria soutěže z hlediska provozního využití, architektonického výrazu, bezpečnostního zabezpečení i z hlediska ekonomické efektivnosti.

Atelier Deltaplan zajišťoval kompletní projektovou dokumentaci rekonstrukce historické budovy i moderní dostavby ubytovací části (vč. specielních profesí) ve stupni DÚR, DSP a DPS, včetně podílu na autorském dozoru, průzkumů a koordinace.

Historická budova ve stylu pozdní secese z roku 1911 zahrnuje po komplexní rekonstrukci kanceláře vedení a personálu, služby (tělocvičnu, kadeřnictví, pedikúru apod.), společenský sál, kuchyňské provozy (košer příprava jídel), jídelnu, klubovny, recepci a technické zázemí (kotelna, strojovny). V budově byla zachována pouze skrovná původní štuková výzdoba, schodiště s původním zábradlím a část teracových podlah. Kompletně byly vyměněny veškeré podlahy, dveřní výplně, kabelové a trubní trasy. Formou injektážích clon, stěrkových hydroizolací, sanačních omítek a venkovních drenáží byl sanován celý suterén původní budovy.

V úrovni suterénu a přízemí navazuje formou chodeb či prosklených můstků nová železobetonová ubytovací část se 60ti lůžky v jednolůžkových či dvoulůžkových „garsoniérách“. Novostavba současně vytváří hradbu vůči „nepřátelskému“, resp. hlučnému okolí. Areál zahrnuje novou, netradičně, pojatou vrátnici a skleník opláštěné obkladem v vysokouhlíkové oceli typu Cor-ten, sadové úpravy, pěšinky s můstkem přes umělý potok, oplocení, novou kanalizační, vodovodní a silnoproudou přípojku apod. Celý areál odpovídá striktně stanovenému bezpečnostnímu režimu a zároveň vytváří příjemné, klidné prostředí. V areálu působí denní stacionář i mateřská škola ŽOP.

V rámci soutěže Stavba roku 2008 získala stavba cenu předsedy Senátu Parlamentu ČR, kterou osobně předal na slavnostním večeru v Betlémské kapli MUDr. Přemysl Sobotka zástupcům investora, projektanta a dodavatele.