Dům Na Můstku

Rekonstrukce památkově chráněného objektu
Praha 1, Václavské náměstí

Zastavěná plocha: 902 m2
Obestavěný prostor: 23740 m3
Kancelářské plochy: 1605 m2
Obchodní plochy: 1520 m2

Investor: SCD – Nev Yorkem
Autor: Prof. Ing. akad. Arch. Alena Šrámková
Projektant: DELTAPLAN
Projektant spodní stavby: METROPROJEKT a.s.
Dodavatel: IN.ORG (spodní stavba), MUNTE (vrchní stavba)

Vrchní stavba:

Dům Na Můstku ve spodním čele Václavského náměstí je zapsán do seznamu památkově chráněných nemovitých památek. Byl realizován v letech 1977 – 79 podle návrhu Jana a Aleny Šrámkových. Konstrukčně je objekt řešen jako ocelový skelet posazený na železobetonovém stropu metra. Úroveň technického vybavení objektu – ve své době vysoká – je však ve většině technologií z dnešního hlediska zastaralá. Rekonstrukce je tedy dalším logickým krokem v životě domu.

Základním principem návrhu je změna funkce objektu při zachování vnějšího vzhledu a historického detailu s důrazem maximální využití ploch. Mezi přízemím, 1. a 2. patrem jsou vloženy nové eskalátory, což vnáší do objektu poměrně zásadní změny v nosné konstrukci. Vzhledem k novým nárokům na vnitřní vybavení prostor dochází ke změně technického vybavení v celém objektu.

Spodní stavba:

Vestibul Můstek stanice metra na lince „A“ leží na rozhraní Starého a Nového Města, která je od nepanšti nazývána „Zlatým křížem Prahy“. Byl vybudován v letech 1972 – 78 dle návrhu Robina Hanuse, Jarmila Srpy a Zenka Volmana.

Nové řešení po rekonstrukci zjednodušuje komunikační návaznosti eskalátorového tunelu a pěších proudů. Optické propojení vestibulu s volným prostorem Provaznické ulice usnadňuje orientaci cestujících.