Ehlenův dům

Jungmannovo nám. 767, Praha 1

úpravy nájemních prostor 2.PP, 1.PP, 1.NP, 2.NP
rekonstruovaná podlaží 4
užitná podlahová plocha: 650 m2
Investor: ERA ČSOB a.s.
Autor: ing.arch.Ivo Koukol, Ing.arch. Roman Chvilíček
Generální projektant: DELTAPLAN, Ing.arch. Jiří Puchinger

Stavební úpravy probíhaly od roku 2010 do konce roku 2012
Dokumentace „Změna stavby před dokončením“: 7/2012
Realizace: 8 /2011 – 11/2012

Dům č.p. 767 se nachází v Pražské památkové rezervaci, byl realizován v letech 1872 – 1873 na suterénech původního domu podle plánů pražských architektů a stavitelů Otto Ehlena a Juliuse Kanderta. Má pět nadzemních podlaží s podkrovím a dvěma podzemními podlažími. Před současnou rekonstrukcí byl objekt využíván převážně pro bydlení a komerční účely.

V roce 2009 byla zpracována dokumentace a projednán záměr celkové rekonstrukce a stavebních úprav domu, v upravovaných prostorách byla zřízena nová multifunkční pobočka Československé obchodní banky, a.s. s hlavní funkcí propagace programu ERA.

Na základě navržené dispozice ve stupni „Změna stavby před dokončením“ nabízí prostory následující funkční využití:
1.PP – multifunkční sál, foyer sálu – výstavní prostor, provozní místnosti a zázemí banky, místnost technologie IT
1.NP – recepce, multifunkční prostor – občerstvení, bankovní prezentace, výstavní prostor, provozní místnosti
2.NP – multifunkční prostor – variantně pracovní místa, konferenční prostor, výstavní prostor, provozní místnosti.