V Tower

Novostavba luxusního bytového výškového domu
Milevská ul., Praha 4 – Pankrác

Investor: Aceur Investment
Projektant: DELTAPLAN
Autor: Architektonický atelier Radana Hubičky, Ing. arch. Radan Hubička
Investice: cca 2 mld. Kč

Projekt luxusního bytového výškového domu Epoque Pankrác zpracovává ateliér DELTAPLAN ve spolupráci pro Architektonický atelier Radana Hubičky.
Hlavním odborným tématem projektu je vztah nově navrhovaného bytového objektu ke stávající zástavbě Pankrácké pláně a ke stávajícím i navrhovaným objektům na zbytku ploch Pentagonu.
Proto bylo zvoleno dotvoření pano ramatu výškovým solitérem, který svou jasně identifikovatelnou formou – jakousi skulpturou – harmonicky doplní stávající siluetu.
Navržená forma v symbolice „V“ (Victoria) představuje obecný symbol otevřenosti, svobody, radosti, optimismu. Rovněž představuje dvě části – mužský a ženský princip – Jin a Jang.
Bytový dům – objekt „V“ je natočen kolmo na osu Pražského Hradu.
Skleněné stěny jsou zapuštěny výrazně dovnitř – dojde tak k optickému odhmotnění a to i z dálkových pohledů /sklo nebude odrážet/. Na střechách jsou vytvořeny zahrady s bazény.
Navrhovaná barva pevných konstrukcí vystupujících na povrch bude bílá, dělení skleněných stěn (příčky,rámy posuvných stěn) v barvě přírodního hliníku, skla čirá transparentní-neodrážející. Cílem je materiálově a především barevně sjednotit všechny solitéry v Pentagonu.