Grand hotel Evropa

Rekonstrukce + novostavba
Václavské náměstí, Praha

Zastavěná plocha celkem: 2 048m2
Počet lůžek celkem: 30
Obestavěný prostor
Rekonstrukce: 24 890m2
Novostavba: 44 060m2
Odhad nákladů celkem: 900mil.Kč

Dokumentace pro změnu stavby
před dokončením, pro výběr
dodavatele, autorský dozor:
2018 – 2020

Investor: VACLAVSKE 25 s.r.o.
Dodavatel: Metrostav
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor: Baranowitz Kronenberg, Architecture ltc.

Předmětem řešení je rekonstrukce stávajícího, mnoho let chátrajícího hotelu Evropa. Po demolici JV křídla došlo k dostavbě nového objektu v objemu původního křídla ve dvoře.
Novostavba ve volném prostoru vnitrobloku vychází z proporcí pozemku, její půdorys má
v nadzemních podlažích tvar elipsy. Je zahloubena mezi stávajícími objekty, má suterény, zvýšené přízemí, mezanin a 7 dalších pater.

Konstrukce novostavby je monolitický železobetonový skelet, konzola hmoty elipsy nad
mezaninem historické budovy byla prováděna s dočasnou podporou z ocelové konstrukce v době betonování. Fasáda nového objektu je řešena jako modulová – LOP s prolamovanými šablonami nad provětrávanou mezerou. Pokojové moduly v nadzemních podlažích jsou osazeny atypickými okny lichoběžníkového tvaru.

Historický objekt zachovává své původní funkce, ve 2. suterénu vznikne SPA a wellness v místech původní kotelny a skladů. Pokoje hostů zůstávají v nadzemních podlažích, rozložené okolo centrálního schodiště s atriem. Přestože došlo k několika vážným poškozením cenných částí objektu, zůstala zachována památková podstata společenských částí hotelu včetně autentických prvků a detailů, nábytku i dalšího původního mobiliáře.