Hala Sipral – Jirny

Logistické centrum pro výrobu a skladování – výrobní hala s administrativou
Jirny, okr. Praha východ

Zastavěná plocha: 5.305 m2
Obestavěný prostor: 59.400 m3

Investor: Jirny Development Company a.s., Ing. Leopold Bareš
Dodavatel: Konstruktiva KONSIT a.s.
Projekt, koordinace: DELTAPLAN, Ing. Petr Blažka
Spolupráce: Ing. arch. Karel Thér

Na téměř rovnou plochu pozemku, mírně utopeného oproti silnici III / 6111 jsme umístili hmotu průmyslové hladké haly do prostoru podél hrany svahu směřujícího k dálnici D11. Na opačné straně pozemku leží skladovací zpevněná plocha oddělená od navazujících obdělávaných pozemků pásem zeleně. Mezi halou a skladovací plochou je manipulační dvůr dimenzovaný na pojezd i otáčení kamiónů.

Vjezd do areálu se navrhuje z východní strany ze silnice č. III / 6111. Veřejná část obslužné komunikace je navržena s výhledem na další pokračování průmyslové zóny. Odbočka je navržena proti vyústění sjezdu z dálnice.Vstup do areálu je navržen přes kvalitní vstupní prostor v severovýchodním rohu haly. Zde je s výhledem na parkoviště i příjezd umístěna ostraha budovy (vrátný) s 24 hodinovým provozem.

Přímo za vjezdem do uzavřené části areálu je navržená otevřená požární nádrž. V koncové západní části areálu, která sousedí s pozemky rodinných domů, jsou navrženy zklidňující objekty – retenční nádrž pro jímání a postupné vsakování dešťových vod ze střech a zpevněných ploch areálu a navazující protihlukový zemní val.

Projekt byl zpracován na základě dokumentace pro územní rozhodnutí (autor: Ing.arch. Stanislav Fiala, D3A studio), změněn na základě požadavků investora a rozpracován ve všech projektových fázích, ukončených spoluprací při úspěšné kolaudaci objektu.