Hamleys

Fit-out
obchodní plochy, administrativa
Na Příkopě,  Praha 1

Rekonstruovaná plocha: 6 129m2
Obestavěný prostor: cca 40 000m3
Předpokládané náklady:  50mil.Kč
Dokumentace pro provedení  stavby: 2015
Autorský dozor: 2015 – 2016

Budova se nachází v centru Prahy, stojí na nároží ulic Na Příkopě a Panská, na pěší zóně. Objekt je chráněn v rámci území Pražské památkové rezervace.
Původní bankovní palác získává rekonstrukcí nové funkční využití, bude sloužit dvěma náplním – obchodu a administrativě, v suterénu je navrženo parkování  a technické zázemí budovy.
Hlavní vstup do pronajímatelné jednotky je situován z ulice Na Příkopě, budoucí retail Hamleys bude využívat 1.pp-3.np. Obchodní plochy jsou situovány ve všech podlažích, jednotlivá patra budou propojena nově vloženými eskalátory.
V rámci stavebních úprav budou historicky cenné konstrukce v maximální míře ochráněny, fasády zůstávají zcela původní.
Svislé dělící konstrukce budou ze sádrokartonových příček,  dozdívky z plných cihel, předstěny stávajících konstrukcí jsou navrženy z lakovaných MDF.
Mramorová podlaha ve vstupních prostorách a ve stávající hale bude ochráněna speciální podložkou, na ni bude provedena vinylová podlaha. V prostoru obchodní plochy bude vinylová podlaha na vyrovnávací stěrce. Nášlapné vrstvy v zázemí  budou převážně keramické dlažby, případně nátěr na beton,  v prostoru kanceláří 3.np jsou navrženy koberce. Některé podlahy budou provedeny  jako zdvojené. Původní štukové podhledy budou v maximální míře zachovány, nové podhledy budou plné sádrokartonové.