The FIZZ

Dům hotelového typu – novostavba     
Praha 7 – Holešovice                   

Zastavěná plocha
Nadzemní část: 2 507m2
vč. podzemní části: 3617m2
Hrubá podlažní plocha celk.: 19 597 m2
Sloučená dokumentace pro územní rozhodnutí a provedení stavby: 2015-2016

Investor: ENTRUST, s.r.o.
Projektant: DELTAPLAN
Autor: Pavel Hnilička Architekti

Objekt na nároží ulic Na Zátorách a Partyzánská svým otevřeným parterem a pevnou uliční čarou probouzí pulsující městskou čtvrť Holešovice. Fasáda objektu je členěna odlišným zpracováním omítek, což zjemňuje měřítko stavby a spolu se stromořadím vytváří atraktivní městské prostředí.
Vnitřní uspořádání domu odpovídá typologii hotelu. Horní patra jsou trojtrakt, střední chodba je oživena rozšířeními a průnikem denního světla. Přízemní objekt obsahuje vstupní halu, prostory společenské, rekreační i sportovní a dále obchody a služby. Společenská část se otevírá do zahrady, a tak je možné rozšířit aktivity na venkovní terasu. V suterénu se nachází garáž a technické vybavení domu.
Základy tvoří desky a hlubinné velkoprůměrové piloty respektive energopiloty, které budou využity jako primární okruh tepelných čerpadel. Nosná konstrukce ze železobetonu se skládá z obvodových nosných stěn, vnitřních sloupů, stropních desek, případně deskových průvlaků. Objekt má ploché střechy, některé využívané jako ozeleněné terasy.
Kompozici vnějšího pláště tvoří pravidelný rastr oken v omítaném zdivu doprovázený jemnou profilací soklu a římsy. Obvodový plášť objektu je tvořen kromě kontaktního zateplovacího systému také provětrávaným fasádním systémem s kovovými lamelami a fasádním systém s profilovanou omítkou.