Klinika Dr. Pírka

Mladá Boleslav

Zastavěná plocha: 549 m2
Hrubá podlažní pl. nadzemích podlaží: 2 306 m2
Obestavěný prostor: 8 918 m3
Náklady: cca 75mil. Kč
Dokumentace pro provedení stavby: 2016

Investor: Klinika Dr. Pírka s.r.o.
Dodavatel: PP 53       
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor: Huť architektury Martin Rajniš, prof. Ing. arch. Martin Rajniš, MgA. David Kubík

Soukromá klinika obsahuje ordinace specialistů, zázemí pro pacienty, zákrokový sál a lékárnu. Nejvyšší podlaží nabízí panoramatické výhledy, je zde situována kavárna a ředitelství ambulantního zdravotnického zařízení. Štíhlá podélná hmota objektu vyrůstá z půdorysu kruhové výseče, svými proporcemi odpovídá protilehlé skále. Respektuje stávající vzrostlé stromy, budova a skalní masiv vytváří harmonický celek.
Objekt je dispozičně řešen jako jednotrakt. Do jeho pomyslného středu, v poloze zlatého řezu, je umístěn centrální komunikační prostor, kde je situována recepce, výtahy a výrazně prosvětlené schodiště přes čtyři podlaží. Stropy centrální části jsou prosklené, na ocelové konstrukci. Ze 3. nadzemního podlaží vybíhá ocelový můstek, který propojuje interiér s rozsáhlou zahradou. 
Objekt je založený na velkoprůměrových pilotách, přes hlavu pilot je provedena základová deska. Konstrukčně je objekt monolit. železobetonový skelet v kombinaci s nosnými zděnými stěnami. Centrální prostor je tvořen ocelovou konstrukcí v kombinaci s prosklenou výplní. Severní fasáda má skladbu se zateplením z minerální vaty s provětrávanou mezerou a kamennou přizdívkou z pískovce, který evokuje blízkou skálu. Jižní fasáda je prosklená, rámová hliníková.