Knihovnicko-informační centrum v Hradci králové

Novostavba knihovnicko–informačního centra
Ulice Hradecká a U přívozu, Hradec Králové

Grand Prix Obce architektů 2009
Stavba roku 2009
V hlavní roli reklamy se světoznámou herečkou

Dokončeno: 2007
Zastavěná plocha: 2 950 m2
Obestavěný prostor: 57 302,7 m3
Čistá užitková plocha: 11 232,2 m2
Plocha podzemního parkoviště: 1291,1 m2
Plocha technologické části domu: 556,7 m2

Investor: Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Projektant: „PRO KIC“ sdružení projekčních atelierů: Projektil Architekti s.r.o. a DELTAPLAN
Dodavatel: VCES a.s.
Investice: cca 300 mil. Kč

Novostavba Knihovnicko–informačního centra je projektována pro Studijní vědeckou knihovnu v Hradci Králové jako její nové sídlo. Přemístěním SVK do nové budovy KIC vznikne nová instituce, která se bude konstituovat jako zdroj obecného vzdělávání a kulturního života v regionu. KIC bude rozhodujícím poskytovatelem vzdělávacích a informačních služeb, naučné zábavy a ostatních kulturních aktivit. Knihovnicko-informační Centrum je navrhováno především jako
knihovna, bude ale i vzdělávacím a společenským centrem, tedy místem setkávání lidí. Bude sloužit občanům Královéhradeckého kraje a města Hradce Králové, rovněž však prostřednictvím meziknihovních výpůjčních služeb i občanům po celé republice.

Návrh nové budovy Knihovnicko-informačního Centra byl v říjnu 2002 odbornou porotou ve veřejné anonymní architektonické soutěži vybrán jako nejlepší z 62 soutěžních návrhů.

Konstrukce budovy KIC je navržena v železobetonovém skeletovém systému s nosnou obvodovou stěnou, vnitřními sloupy a na nich uloženými stropními deskami. Všechny konstrukce včetně obvodového pláště (monolitický sendvič) jsou navrženy s finálním povrchem pohledového betonu. Vnější vrstva obvodového pláště je z přirozeně barevného betonu
s povrchem opatřeným barevnou lazurou. Povrch vnitřních pohledových konstrukcí je navržen z přírodního betonu.

Stavba obdržela cenu v soutěži Grand Prix obce architektů 2009 v kategorii novostavba a prestižní titul Stavba roku 2009 za vytvoření stavby nevšedního architektonického řešení se zřetelem ke způsobu práce s pohledovým betonem a k vnitřnímu prostorovému uspořádání. Věříme že tato a i jiná dosavadní ocenění této mimořádné stavby nezůstanou poslední.

Knihovna publikována v korejském časopise C3 – PDF ke stažení (8 MB)

Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové v hlavní roli reklamy po boku světoznámé herečky Catherine Zeta-Jones: