Kongresové centrum Harmony

Rekonstrukce kongresového centra,
přístavba parkoviště

Špindlerův Mlýn 5
Bedřichov 106

Zastavěná plocha: 80 m2
Obestavěný prostor: 1915 m3
Počet parkovacích stání:
116 osobních aut + 2 autobusy

Investor: HARMONY CLUB HOTELY a.s.
Dodavatel: Průmstav a.s., COLAS a.s.
Autor interieru: Ing. arch. Vít Solnař
Projektant: DELTAPLAN

Hotelový komplex byl dokončen v roce 1989 dle dokumentace zpracované Vojenským projektovým ústavem Praha, ateliér Pardubice. Jedná se o pětipodlažní objekt, umístěný na jižním svahu Medvědína ve Špindlerově Mlýně, lokalita se nachází v centrální části Krkonošského národního parku.

Dispozičně interiérové úpravy v konferenčním sálu v 2. NP znamenaly odstranění tlumočnických kabin, rozšíření půdorysu o schodiště jeho přesunutím do exteriéru na fasádu, přemístění režie sálu, nová kinotechnika, výměnu oken do sálu, atd. V části C v 1. NP byla umístěna přesunutá jídelna pro zaměstnance a též rozšířen stávající nedostatečný kuchyňský provoz včetně skladového, provozního a sociálního zázemí 1. PP. Prostor stávající jídelny hostů se rozšířil o jídelnu zaměstnanců.

Samostatnou částí je projekt interiéru, který doplňuje specifikaci stavební části projektu a stanovuje materiály použité v exponovaných interiérech konferenčního sálu, haly před konferenčním sálem a jídelně hostů.

Ve druhé etapě proběhla výstavba zastřešeného parkoviště včetně úprav přilehlého parteru.