Kotelna park Radlice

Byty na komínu
ul. Radlická

Obestavěný prostor: 14 120 m3
Hrubá podlažní plocha: 2 433 m2
Počet bytů: 5 (3.-7.np)
Kanceláře: 1 (2.np)
Orientační náklady: 100 mil. Kč

Dokumentace pro provádění
stavby: 2019 – 2020

Investor: Walter a.s.
Projektant: Deltaplan, Ing. arch. Petr Jón, Atelier Hoffman, Ing. arch. Patrik Hoffman
Autor: Atelier Hoffman, Ing. arch. Patrik Hoffman

Stavební úpravy a dostavba objektu komína na polyfunkční dům, stavba parkovací plochy a
stavební úprava stávající garáže.

Místem stavby je nevyužívaný dřík stávajícího železobetonového komína. Základním motivem
řešení byla hřídel vrtulového motoru, memento bývalé továrny na letecké motory. Komín jako
osa a jednotlivá podlaží jeho jednotlivé čepy. Hlavní konstrukční část přístavby obkrouží komín celkem v 6ti vzájemně vystřídaných eliptických a kruhových podlažích. Schémata půdorysu budou v jednotlivých patrech pootočena tak, aby byla zajištěna prostorová tuhost a vzájemná provázanost celé konstrukce. V úrovni terénu je situován vstupní prostor se zázemím a s připojením na stávající podzemní parkoviště. 2.-7.np jsou podlaží umístěná na dříku komína, ve výšce 15-53m. Ve 2.np budou kanceláře a ve 3.-7.np jsou navrženy byty. Jednotlivá patra nástavby na komíně jsou koncipována jako open-space prostor s hygienickým zázemím a s byty přes celé podlaží. Součástí každého podlaží jsou terasy se skleněným zábradlím. Dřík komína je využit pro umístění schodiště a výtahu. Základní konstrukcí je ocelový skelet s lehkým obvodovým pláštěm, předěleným parapetními pásy.

no images were found