Lidická alej

Výstavba typových rodinných domů
Lidice

Zastavěná plocha 2 112m2
Užitná plocha 3 020 m2
Obestavěný prostor 11 832 m3
Počet bytů 16
Předpokládané náklady: 70 992 tis. Kč
Realizace 2011-2012
Investor: Monlid Development spol.s.r.o.
Dodavatel: Brodystav s.r.o.
Projektant: DELTAPLAN
Autor: Doma je Doma s.r.o., Ing.arch. Michal Skrbek

Developerský záměr výstavby bydlení na zelené louce se odehrává na západním okraji Lidic. Lokalita navazuje na smíšenou zástavbu rodinných domů. Jedná se o novostavbu osmi samostatných rodinných domů (typ S1, S2) a čtyř řadových rodinných domů se třemi sekcemi (typ T). Výstavba probíhá kolem nově vybudované obslužné komunikace. Návrh hmoty objektů a materiálové řešení respektuje Regulační plán obce Lidice. Dispozice domů maximálně využívají obestavěný prostor. Objekty mají obytná přízemí a podkroví, typ S2 je částečně podsklepený. Obytné prostory jsou orientovány do zahrady, jsou navrženy s francouzskými okny. V podkroví jsou situovány ložnice a dětské pokoje. Sedlové střechy ve sklonu 45º nad obytnou částí přecházejí do mírnějšího sklonu nad přístřešky, resp. garážemi. Všechny objekty jsou založeny na betonových pasech, svislé konstrukce jsou zděné v systému Porotherm. Fasády jsou opatřené kontaktním zateplovacím systémem. Stropní desky jsou provedeny z monolitického železobetonu, schodišťová ramena prefabrikovaná. Příčky v podkroví jsou sádrokartonové. Okna jsou osazena dřevěná z europrofilů. Terén pozemků ve sklonu k jihu je upraven tak, že vytváří terasy navazující na obytné prostory jednotlivých domů. Oplocení je z pletiva, do ulice má nízký sokl z pohledového betonu.