Moderní galerie AVU

rekonstrukce a dostavba
U Starého výstaviště 188, Praha 7 Holešovice

Investor:  Akademie výtvarných umění Praha
Projektant: DELTAPLAN
Autor: JIRAN KOHOUT architekti

 Stavba se nachází na dotyku historické Královské obory se společenským areálem Výstaviště – bývalého areálu Jubilejní výstavy zemské z roku 1891, jehož součástí byla i budova Moderní galerie. Budova  byla vytvořena Antonínem Wiehlem v r. 1891 a je památkově chráněna. Přístavba je proto koncipována jako podzemní objekt, který stávající urbanistickou strukturu nenarušuje, pouze ji v některých nadzemních částech doplňuje drobnými objemy technického nebo provozního charakteru.
AVU využívá dům od r. 1893 s hlavním vstupem vedeným z dvorní části od Stromovky. Návrh potvrzuje paradox hlavního vchodu z dvorní části a využívá ji pro podzemní dostavbu. Přístavba je rozdělena do dvou objektů: dvoupodlažního podzemního objemu pod pracovním dvorem na jihu a jednopodlažního podzemního objektu pod severním dvorem s grafickými dílnami zasahujícího k hranici pozemku.  Výtvarná linie návrhu je založena na snaze očistit původní historický Wiehlův objekt od pozdějších nekoncepčních a rušících přístaveb vyjma Kotěrových drobných úprav vstupní části s úmyslem jasně odlišenými, architektonicky novodobě artikulovanými zásahy umožnit do původní budovy zakomponovat nový funkční obsah. Podzemní objekt je z exteriéru přiznaný pouze jako kompozice „suché“ zahrady s pochozími světlíky v úrovni terénu, z části využité pro umístění restaurovaných plastik v plenéru pod baldachýnem dojezdu nákladního výtahu. Odhalen zůstává pouze jihozápadní cíp domu ve výkroji amfiteátru, před přednáškovou místností, který proskleným železobetonovým povrchem odhaluje styk původní budovy „vynášené“ podzemní novodobou dostavbou.