Návštěvnické centrum KRNAP

Husova č.p. 213, Vrchlabí

Zastav. plocha stávající: 1514m2
Zastav. plocha přístavby: 175m2
Užitné plochy v přístavbě: 322m2
Obestav. prost. přístavby: 1095m3
Předpokl. náklady stavby: 45mil.Kč
Předpokl. náklady expozice: 50mil.Kč

Investor: Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí
Generální projektant, koordinace: DELTAPLAN, Ing. Petr Blažka
Autor: Roman Koucký architektonická kancelář s.r.o.

Návštěvnické centrum KRNAP je umístěno v památkově chráněném objektu bývalého kláštera. Klášter s kostelem sv. Augustína tvoří komplex budov seskupených kolem centrálního rajského dvora. Pro potřeby Krkonošského muzea představuje dvůr „krkonošský eden“. V ambitu se odehrává příběh hor, příběh přírody, lze se tu prodírat miliardy let starou historií a poznávat unikátní diverzitu hor. Expozice, umístěná do stavebně upravených prostor, umožní projít celým muzeem v logickém sledu a snadněji pochopit jeho poselství.

Pro provoz centra je navržen nový vstup, který sestává ze dvou zcela protichůdných tvarových a materiálových principů. Jednoduchý kubický objem křehkého skleněného foyer je symbolem pomíjivého lidského společenství. Divokost, drsnost a nespoutanost hor charakterizuje objem stylizovaného skaliska. Dva základní tvarové a materiálové principy navazují na systém expozice, kde se v neustálém dialogu prolíná majestát hor s ději vyvolanými člověkem. Svébytný objekt vstupu umožňuje logické vazby nejen ke klášteru, ale i k významným budovám města.

Nosná konstrukce vstupu je navržena jako železobetonový monolitický skelet atypického tvaru. Tato skořepina tvoří s ostatními nosnými konstrukcemi objektu jeden prostorový celek. Prosklený plášť vstupního kvádru bude tvořen systémovou fasádou.

Dokumentace pro stavební povolení: 01/2011
Dokumentace pro provedení stavby: 01/2012