Nová Cibulka

Polyfunkční dům
Praha 5 – Košíře

Zastavěná plocha: 1840 m2
Výměra pozemku: 6137 m2
Obestavěný prostor: 40570 m3
Hrubá podl. plocha: 11091 m2
Komerční plochy: 330 m2
Počet bytů: 58
Parkovacích stání: 87
Předpokl. náklady: 240 mil. Kč

Investor: INTERTRADE CS s.r.o.
Projektant AS části: DELTAPLAN
Autor:
AP ATELIER, Ing. arch. Josef Pleskot

Architektonický koncept polyfunkčního domu je založen na principu několika srostlých objektů. Nabízí kvalitu kompaktní stavby, která ovšem svojí rozmanitostí umožňuje vznik bytových prostorů s možnosti kvalitních výhledů. Dům obsahuje byty v širokém spektru velikostí a v malé míře komerční plochy. Všechny byty mají lodžie či terasy, byty v kontaktu s terénem mají předzahrádky. Díky vhodnému tvarování objektu mají byty dispozice obrácené ke slunečným stranám a v domě jsou současně vytvořeny klidné vnitřní polosoukromé i soukromé plochy. Střechy a terasy jsou navrženy pro osazení zelení.

Konstrukční systém objektu je monolitický příčný stěnový s nosnými obvodovými stěnami. V suterénních garážích je příčný stěnový systém doplněn sloupy. Monolitický beton je doplněn zděnými příčkami a šachtami. Schodišťová ramena jsou navržena jako prefabrikáty s nabetonovanými stupni. Fasáda je tvořena provětrávaným pláštěm s předstěnou z lícových cihel. Veškeré prosklené výplně otvorů ve fasádě objektu jsou navrženy z vícekomorového hliníkového systému s izolačním dvojsklem. Rovná střecha, do značné míry využívaná k pobytu, s extenzivní i intenzivní zelení, tvoří pátou fasádu domu.

Dokumentace pro stavební povolení 2011