Nová Karolina Park

Administrativní budova, Ostrava

Zastavěná plocha: 9 530 m2
Obestavěný prostor: 3500 m3
Kancelářské plochy: 24 600 m2
Komerční plochy: 3 700 m2
Počet park. stání: 280
Předpokl. náklady: cca 700 mil. Kč

Investor: New Karolina Office Development
Generální dodavatel: GEMO OLOMOUC
Generální projektant: OSA projekt s.r.o.
Projektant části – fasáda: DELTAPLAN s.r.o.
Autor a generální projektant: CMC architects s.r.o.
Hlavní inženýr projektu: DELTAPLAN s.r.o., Ing. Pavel Štěpán

Administrativní objekt Nová Karolina Park je citlivě umístěn v nově urbanizovaném území a tvoří pomyslnou vstupní bránu směrem od historického jádra Ostravy. Architektonický výraz návrhu usiluje o transparentní, inteligentní, městskou a pro své okolí sémanticky čitelnou budovu s jasně definovanou funkcí.

Kromě atraktivních kancelářských ploch s flexibilní možností dělení pater vznikne v budově podzemní podlaží s parkovacími místy.

Konstrukce objektu je navržena jako monolitický železobetonový skelet se šesti nadzemními a jedním podzemním podlažím.

Obvodové konstrukce objektu jsou tvořeny plně proskleným lehkým obvodovým pláštěm; projektovou dokumentaci této části stavby zpracoval Architektonický a projektový atelier Deltaplan s.r.o.

Nová Karolina Park bude certifikována jako zelená budova dle metodiky BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method).