Nová Palmovka

Praha 8, ul. Zenklova, Sokolovská
Novostavba

Obestavěný prostor: 195 257 m3
Užitná plocha: 32 962 m2
Zeleň na terénu: 2775 m2
Zeleň na střechách: 845m2
Počet park. stání: 300
Předpokl. náklady: 1000 mil.Kč

Investor: Centrum Palmovka a.s.
Projektant AS části, koordinace projektu: DELTAPLAN
Ing. Pavel Štěpán, ing. Miloš Keltner
Autor a generální projektant: AP atelier
Ing.arch. Josef Pleskot
ing.arch. David Ambros
ing.arch. Zdeněk Rudolf

Obnovované prostranství „Nové Palmovky“ je reminiscencí na historickou usedlost, je „dvorem“, otevřeným městským prostorem.

Hmotové uspořádání reflektuje funkční skladbu jednotlivých objektů. Výraznou dominantou a zároveň i těžištěm nově utvářeného prostoru „Nové Palmovky“ bude devítipodlažní budova radnice s obřími hodinami na jižním průčelí. Radnici doplňuje nízká hmota podnože o dvou nadzemních podlažích. Ta nabízí funkce obchodní, gastronomické a volnočasové aktivity a vytváří vnitřní dvůr. Dvůr je průchozí do veřejných prostor radnice a také do ulic Sokolovské a Zenklovy.

Konstrukčně je objekt navržen jako nosný železobetonový skelet s rozponem 8,1×8,1m. Na budově radnice bude skelet opatřen zatepleným obvodovým pláštěm s vnějším cihelným obkladem. Ostatní části domu budou opláštěny prosklenou fasádou s horizontálními liniemi oken. Některé masivní konstrukce fasád budou částečně s povrchem z omítnutého zateplovacího systému, některé exponované konstrukce budou z betonu pohledového. Vykonzolovaná střešní deska ozeleněné podnože vytváří hlubokou římsu s efektem slunolamu pro částečné překrytí chodníků vedených podél budovy.

Dokumentace pro stavební povolení: 9/2012