Nová radnice pro Prahu 7

NOVÁ RADNICE PRO PRAHU 7
Praha Holešovice
Přestavba

Zastavěná plocha stávající: 672 m2
Zastavěná plocha po úpravě: 642 m2
Obestavěný prostor: 19 604 m3
Hrubá podlažní plocha: 5 447 m2
Celková užitná plocha místností: 4 635 m2

Investor: Městská část Praha 7
Dodavatel: Sdružení Geosan Metrostav 
Projektant: DELTAPLAN, Ing. arch. Luděk Přenosil
Stavebně arch. řešení: APS PROJEKT PRAHA 
Autor: ATELIER BOD ARCHITEKTI 

Dokumentace byla zpracována pro všechny stupně dokumentace, včetně provádění stavby, v období let 2016-2018.

Stávající administrativní budova po rekonstrukci slouží jako nové sídlo Úřadu městské části Prahy 7. Všechna nadzemní podlaží jsou vyhrazena kancelářím úřadu a jednacím místnostem, převážně s volným přístupem veřejnosti. Návrh obnovy budovy potvrzuje velikosti stavebních modulů a rytmus konstrukce, vyzdvihuje tak opravdovost a upřímnost stavby. Použití cihel na fasádě, podloubí, hodiny na nárožní věži i použité materiály dělají z běžného domu dům vznešený – radnici. Stávající budova byla kompletně odstrojena až na nosnou konstrukci. Dispoziční návrh vyvolal potřebu změny polohy zavětrovacích stěn. V budově jsou nové vertikální komunikace, pro něž byly provedeny otvory ve stávajících vodorovných konstrukcích. Nově byly provedeny skladby podlah, střech i teras. Největším zásahem do budovy je opláštění. „LOP“ je zasklený izolačním trojsklem se zábradelní funkcí, meziokenní pilířky jsou z neprůhledných izolovaných panelů. Pevná fasáda je tvořena lícovými cihlami s tepelnou izolací