Otevřená zahrada Brno

Novostavba Poradenského a vzdělávacího centra
Otevřená zahrada

Údolní 33, Brno – město

Zastavěná plocha: 489 m2
Výměra pozemku: 2898 m2
Obestavěný prostor: 4321 m3
Čistá užitná plocha: 1023 m2
Počet park. stání: 26

Dokumentace pro provádění stavby 2011
Investor: Nadace Partnerství
Projektant AS části: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor a generální projektant: PROJEKTIL architekti s.r.o., Ing. arch. Adam Halíř

Řešené území se nachází na úpatí severního svahu Špilberk a je součástí soustavy zahrad. Nový objekt bude přístupný přes dvůr stávajícího domu.
Zahrada, vhodně propojená s novostavbou, bude sloužit jako prostor pro objevování ekologických souvislostí a přírodních zákonů. Tématicky je rozdělěná podle živlů: voda, oheň, země vzduch.

Dům – jeho výrazně lineární tvar umožňuje využití zahrady v celé její hloubce. Modelový objekt je ve standardu pasivního domu, jeho řešení bude splňovat principy šetrného přístupu k životnímu prostředí ve všech aspektech. Výukově vzdělávací program budovy je naplněn v dispozici, která obsahuje: vstupní halu s recepcí, jednací místnosti napojené na zahradu, seminární sál přes dvě podlaží – opět spojen se zahradou, blok kancelářských prostor a příslušná sociální zázemí. Technické prostory jsou umístěny na spodním podlaží v části zapuštěné do svahu.

Objekt je železobetonový skelet, založený na betonovém plošném základu. Stropní a střešní konstrukce jsou železobeton monolitické desky s integrovaným systémem BKT (aktivované betonové jádro). Preferovanými materiály tepelné izolace jsou konopné rohože nebo dřevěná vlákna. Konopné pazdeří a vlákna jsou použity pro tepelnou izolaci lehkého obvodového pláště. Dělící stěny jsou navrženy nepálených cihel, s hliněnými omítkami. Na fasádách je použita vodotěsná prodyšná membrána a vodorovný dřevěný obklad a dřevěná okna s izolačními skly.