Palác Langhans

Nástavba, přístavba a oprava secesního paláce
Vodičkova 37, Praha 1

Stavba roku 2003

Zastavěná plocha: 867 m2
Obestavěný prostor: 18 585 m3
Kancelářské plochy: 693 m2
Obchodní plochy: 867 m2
Počet bytů: 15

Investor: Zuzana Meisnerová-Wismerová, Rolf Wismer
Dodavatel:
Průmstav a.s.
Projektant:
DELTAPLAN
Autor: Prof.
Ing. arch. Ladislav Lábus
Náklady:
neuvedeny

Rekonstrukce původního objektu z roku 1870 s nástavbami a přístavbou nového objektu na dlouhém úzkém pozemku sahajícím od Vodičkovy ulice až k Františkánské zahradě. Novým řešením vznikla členitá různorodá stavba sestávající z pěti za sebou jdoucích domů s terasami, světlíky a dvorky propojených ve spodních podlažích páteřní komunikací. Konstrukčně je stávající objekt doplněn železobetonovými nástavbami a novým železobetonovým skeletovým objektem. Celá stavba je provedena s respektem k původním prvkům a konstrukcím s důrazem na použití přírodních materiálů. Objekt je ve spodních podlažích využit na obchodní prostory v ostatních podlažích pro byty a kanceláře. V zadní části pozemku, v místě bývalých ateliérů, je umístěna fotografická galerie.