Palác ZDAR

Novostavba víceúčelového paláce
Mírové náměstí 1, Ústí nad Labem

Nominace na stavbu roku 2009
Ocenění Klubu za starou Prahu

Dokončení: 2009
Zastavěná plocha: 867 m2
Obestavěný prostor: 18 585 m3
Kancelářské plochy: 693 m2
Obchodní plochy: 867 m2
Investor: AZ Palác ZDAR a.s.
Dodavatel: SKD Průmstav – stavby a.s.
Projektant: DELTAPLAN
Autoři: Ing. arch. Jan Jehlík, Prof. Dipl. Ing. Ivan Reimann
Investice: 350mil. Kč

Palác ZDAR byl realizován v centru města Ústí nad Labem, v mimořádně exponované poloze jak z hlediska historického, tak urbanistického. V tomto místě stávala radnice, která byla v 70. letech 19. století zbořena spolu se sousedním domem restaurace a hotelu Zdar.

V současnosti zde vznikl moderní polyfunkční objekt s komerčním využitím. Palác zahrnuje 3 podzemní podlaží garážových stání a technického zázemí a 5 nadzemních podlaží. První dvě nadzemní podlaží jsou využita pro obchody a služby, náplní dalších dvou podlaží jsou kanceláře a v posledním podlaží (tzv. „věže“) budou nadstandardní byty. Interiér komerčních prostor (krajské ředitelství ČSOB, dvě restaurace, kavárna, prodejny, informační centrum města a kraje apod.) byl dotvořen architekty jednotlivých nájemců.

Celkový charakter objektu a jeho standard odpovídá mimořádné poloze v centru města. Plocha atiky jihovýchodní „věže“, obrácené do náměstí je využita pro umístění věžních hodin, které evokují původní radnici. Atraktivním oživením je také trvalá prezentace gotického zděného portálu, nalezeného archeology na staveništi v rámci zemních prací. Po nákladné, technicky a organizačně náročné anabázi byl zakonzervovaný portál umístěn v informačním centru (1.NP).
Konstrukční systém tvoří monolitický železobetonový skelet. Lehký obvodový plášť z bezpečnostního tvrzeného skla bílé barvy do rastru z hliníkových profilů, je doplněn pásovými okny s dvojitým zasklením.

Plác ZDAR, byl v roce 2010 oceněn při vyhlášení Ceny Klubu za starou Prahu za novou stavbu v historickém prostředí. Cena je udělována stavbám, které nenarušují historické prostředí, vynikají hodnotnou architekturou a kultivují své okolí. Palác ZDAR získal druhé místo. Podle Rostislava Šváchy obnovil původní tvar hlavního ústeckého náměstí poničeného bombardováním za druhé světové války. Styl budovy podle něj připomíná berlínskou architekturu dvacátých let minulého století – například svými zakulacenými rohy. Právě německé prvky byly „památkovým kritériem pro toto místo“.