Památník Ticha Bubny

Rekonstrukce a dostavba
Bubenská 177/8b, Praha 7

Užitná plocha: 2517m2
Obestavěný prostor: 9180m3
Počet podlaží: 1+4
Dokumentace pro stavební povolení: 2014

Investor: Památník Šoa Praha o.p.s.
Projektant: DELTAPLAN, ing. Petr Blažka
Autor: Roman Koucký arch. kancelář Šárka Malá

 Objekt uvažovaný pro zřízení PAMÁTNÍKU TICHA byl postaven a sloužil prioritně jako nádražní budova. Stávající budova se zachovalými originálními elementy bude doplněna novými architektonickými prvky, které do budovy „nádraží“ vloží i rovinu jedinečného „muzea“. Je zřejmé, že tato budova, ležící v urbanisticky významné transformační zóně, se stane klíčovým místem v paměti města. Nutnost zachování části budovy pro drážní provoz stále živého nádraží není pro muzeum žádnou zátěží, naopak – poslouží jako autentické svědectví tragických událostí. Památník bude mít expozice ve všech podlažích hlavní budovy. Nad podkrovím u hřebene střechy bude vestavěná galerie, v severní části 1.np bude kavárna. U štítů budovy budou postaveny vyrovnávací rampy s ocelovou konstrukcí, tvarem symbolizující židovské hvězdy. Obvodový plášť vyrovnávacích ramp budou v jižní části tvořit zateplené systémové stěny obložené ocelovým plechem. Střecha a vnější stěna rampy v severní části bude kombinací polykarbonátu a skla. Před budovou, na první koleji, bude stát vagón-výtah. Ten bude symbolicky mizet s návštěvníky do podzemí, kde začíná prohlídka památníku. Prvním krokem přestavby železniční stanice spojené s historií pražských židovských transportů bylo odhalení sochy „Základní kolej“ Aleše Veselého. Nový památník má být realizován k významnému výročí prvních pražských transportů na podzim roku 2016.