Plocha pro parkování Velká Ohrada

Janského, Klausova Praha 13

Parkovacích míst: 99
Plocha parkování na konstrukcích: 652 m2
Zpevněné plochy: 2572 m2
Nezpevněné plochy: 734 m2
Investice: cca 50 mil. Kč

Projekt pro územní rozhodnutí, projekt pro stavební povolení, projekt pro provádění stavby: 2011-2013
Realizace: 2013
Investor: Městská část Praha 13
Dodavatel: Sdružení SWIETELSKI-PROMINECON
Generální projektant: DELTAPLAN
Autor: DELTAPLAN, Ing. Petr Hájíček, Ing. arch. Eva Mikulová

Realizace se nachází v pruhu nízké zeleně ve svahu mezi ulicemi Janského a Klausova. Nová parkovací plocha je veřejně přístupný prostor, rozdělený do dvou teras. Horní terasa s kolmými stáními přístupnými z ulice Janského má 43 parkovacích míst. Spodní terasa s příjezdem po  rampě a přístupem přes dvě vnější schodiště a soustavu pěších ramp poskytuje 56 parkovacích míst. Spodní terasu a rampu nese železobetonová opěrná stěna, zajištěná trvalými kotvami. Část terasy je vykonzolována. Horní parkovací terasa je řešena jako polozapuštěná samostatně stojící železobetonová konstrukce, která nese po deaktivaci pažení svah nad sebou. Založení obou hlavních ŽB konstrukcí je na velkoprůměrových pilotách. Na parkovací plochy navazuje svah s komunikacemi pro pěší. Zde bylo doplněno schodiště, stávající rampa byla nahrazena novou rampou v mírnějším sklonu, která je prostorově úspornější. Svah je osázen zelení.