Polyfunkční dům LINE

Vítězné náměstí, Praha 6
Polyfunkční dům – novostavba

Administrativní plochy: 12 580 m2
Občanská vybavenost: 1 920  m2
Veřejná vybavenost 2.NP:  2 629 m2
Archivy a sklady: 2072 m2
Technické zázemí: 1098 m2
Parking, komunikace 2.-3.PP: 7 034 m2

Dokumentace pro Územní rozhodnutí: 2013
Investor: Společnost Vítězné náměstí
Autor: AARH, Ing. arch. Radan Hubička
Generální projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Blažka

Budovu LINE na Vítězném náměstí v Praze 6 vyhodnotila odborná porota jako nejlepší architektonický projekt roku 2013.

Návrh polyfunkčního domu Line vzešel z vyzvané architektonické soutěže v roce 2010. Stavba uzavírá náměstí a dotváří prostor hmotou osově souměrnou s hmotou budovy Generálního štábu armády. Objekt plynule přechází měkkými oblouky do přilehlých ulic, kde navazuje na uliční fasády domů. Hmotová koncepce je dána regulačními zásadami z roku 1995.
Konstrukční systém objektu je železobetonový monolitický skelet. Unikátní fasáda je tvořena předsazenými horizontálními hliníkovými lamelami, které zajišťují pasivní ochranu před sluncem. Interiéru dominuje volný prostor –  atrium s proskleným zastřešením. Povrchy interiéru přiznávají betonové konstrukce jemně broušené a leštěné v kombinaci s kamenem a měkkými materiály – dřevo, koberce.
Přibližně 15 tisíc m2 plochy v budově Line bude využito pro administrativní účely, pro služby občanské vybavenosti a jako obchody. V přízemí, podél fasády zapuštěné za líc budovy, vznikne místo pro pohyb, setkávání a odpočinek.