RD Čtyřkoly

novostavba rodinného domu
okres Benešov

Zastavěná plocha : 241,40 m²
Velikost pozemku : 936,50 m²
Zastavěnost  : 144 m2
Stavebník : soukromá osoba
Architekt : Ing.arch.Magda Říhová
DSP,DPS : DELTAPLAN spol. s r.o.

Rodinný dům rozměrů 13,7 x 8,2 x 7,15m byl realizován v letech 2006 – 2007 na pozemku mírně svažitém k jihovýchodu. Svažitost pozemku umocňuje výhled do údolí Sázavy a na protilehlý kostelík ve Lštění. Staveniště se nachází v lokalitě charakteristické smíšenou zástavbou rodinných domů, převážně novostaveb.

Požadavkem stavebníka byl rodinný dům klasické formy, s předpokládaným trvalým bydlením převážně v přízemí. Dům je řešen jako přízemní s podkrovím, sedlovou střechou a samostatně stojící garáží. Jednoduché formy tzv.minimalistické architektury oživuje vystupující hmota proskleného obývacího pokoje v jižním průčelí, pultově zastřešená dřevěnou markýzou. Hladké stěny doplňuje hladká plechová krytina z titanzinkových pásů.

 Zahradu doplňuje rekreační bazén (3,6 x 7,6 x 1,5m) s dílčím kořenovým čištěním a pobytové venkovní plochy z exotického dřeva na dřevěném roštu. Mezi uličním oplocením a vlastním RD je zpevněná plocha, sloužící jako vjezd osobních vozidel i pěší přístup, event. odstavné stání pro vozy návštěv. Garáž je přízemní objekt rozměru 4,2 x 7,7 x 4,1m se sedlovou střechou a s předpokládaným porostem popínavých dřevin na průčelí.

Oplocení do ulice je z dřevěných neprůhledných výplní na podezdívce s pilíři, vyzděnými z betonových tvárnic. Posuvná, elektrická, dálkově ovládaná vrata navazují na branku s elektrický zámkem. Oplocení na hranici se sousedy je z kovového pletiva na ocelových sloupcích s podezdívkou.

Nosnou konstrukci tvoří zdivo z cihelných tvárnic Porotherm, obvodové zdivo je opatřeno venkovním kontaktním zateplením (ETICS). Stropy jsou dřevěné, trámové – viditelné trámy tvoří v obytných místnostech výrazný architektonický prvek. Nemovitost je napojena na obecní vodovod a kanalizaci, silnoproud a plyn. Vytápění plynovým turbokotlem. Sadové úpravy, realizované místním zahradnictvím, zahrnují i přírodní balvany, vhodně doplňující přírodní atmosféru.