Residence RoSa

Bydlení pro seniory

Střelničná ul., Praha 8
Rekonstrukce z původní ubytovny

Počet ubytovacích jednotek: 108
Počet lůžek: 149
Užitná plocha celkem: 7947 m2

DSP, počátek výstavby: 2012
DPS, AD 2012/2014
Předpokládané dokončení: 2014

Investor: Atkins a Langford Development s.r.o.
Autor: třiarchitekti, ing. arch. David Mareš
Generální projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha

Rezidence pro seniory RoSa vzniká rekonstrukcí stávajícího objektu v Praze 8 Kobylisích. Projekt zahrnuje celkem tři objekty – dvě rezidenční budovy a mezilehlé centrum služeb, které obě ubytovací části propojuje a stává se velice dobře dostupné pro všechny rezidenty. Byty v 6ti nadzemních podlažích budou v kategoriích 1+KK a 2+KK, s plochou cca 25 – 50m2.

Konstrukčně je budova tvořena železobetonovým skeletem se sloupy a průvlaky, obvodový plášť je ze zavěšených panelů z armaporitových tvárnic.

Návrh respektuje stávající nosnou konstrukci. Vybourány budou příčky a výtahové šachty, nové výtahy jsou situovány vedle stávajících schodišť. Na obou rezidenčních objektech dochází k rozšíření střešní nástavby. Společné komunikační plochy každého z obytných podlaží budou příjemně přisvětleny díky navrženým světlíkům na střeše a vybouráním prosvětlovacích otvorů na každém z nadzemních podlaží.

Veškeré úpravy venkovních ploch a řešení vegetace jsou navrženy s cílem komplex lépe zapojit do okolní urbanistické struktury a změnit jeho současný sídlištní charakter na městský.