Rezidence Chrudim Park

Rezidence Chrudim Park – J6
ulice V Hliníkách

Počet bytů: 22
Zastavěná plocha: 348 m2
Celk. podlahová plocha: 1572 m2
Obestavěný prostor: 6455 m3
Zpevněná pl. komunikací: 2262 m2
Ozeleněná plocha: 1730 m2
Náklady: cca x mil.Kč
Investor: VCES Property Development
Autor: THER architektonický atelier, Ing.arch. Karel Thér
Generální projektant: DELTAPLAN, Ing. Miloš Keltner
Investor: Soukromá osoba
Autor a generální projektant: DELTAPLAN

Dokumentace pro provádění stavby 2011
Realizace: 12 /2011 – 12/2012

Novostavba bytového domu J6 je prvním z plánovaných domů Rezidence Chrudim park, leží na pozemku situovaném v těsném sousedství městského parku. Objekt je tvořen jednoduchou geometrickou hmotu na obdélníkovém půdorysu, má šest nadzemních podlažní (šesté ustoupené), plochou střechu. Ve vstupním přízemním podlaží jsou situovány sklípky, zázemí a bytové prostory. V dalších podlažích jsou navrženy bytové prostory o velikosti 2+KK, 3+KK a 4+KK. Součástí bytů jsou lodžie, v nejvyšším podlaží jsou prostorné terasy orientované do parku. Dům má nosný stěnový systém. V 1.NP je tvořen stěnami ze železobetonu a ve vyšších patrech je tvořen stěnami zděnými z vápenopískových cihel. Stropní desky jsou železobetonové monolitické. Fasáda je opatřena probarvenou stěrkovou minerální omítkou, u vstupů do objektu a na podhledech lodžií je uplatněn pohledový beton s reliéfním motivem (listy jírovce). Výplně otvorů jsou plastové, klempířské prvky z titan-zinku.

Střešní krytina je provedena z PVC fólie, krytá vrstvou kačírku.

Okolí stavby, s výjimkou nové obslužné komunikace a parkovacích stání, tvoří volná zelená plocha plynule navazující na městský park.