Rezidence Radotín

Obytný soubor při ulici Na Betonce

Počet bytů: řadové    6
                      bytové   70
Obestavěný prostor: 32 030 m3
Zastavěná plocha 1.np: 2 122 m2
Zpevněné plochy: 1 378 m2
Plocha zeleně: 2 773 m2
Hrubá podlažní plocha: 
nadzemní část: 7 305 m2
podzemní část: 2 535 m2
Parkovací stání: na terénu    12
                                v podzemí   72

Dokumentace pro územní rozhodnutí
pro stavební povolení, pro provedení stavby:  2014-2015
Realizace: od 12/2015
Investor: Residence Radotín Jedna s.r.o.
Dodavatel: VCES a.s.
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor: třiarchitekti, Doma-je-Doma

Navržená zástavba je tvořena objektem se 6 řadovými bytovými jednotkami a bytovým domem, jehož nadzemní část je rozdělena do dvou hmot. Objekty jsou vzájemně propojené páteřní komunikací. Domy mají tvar kvádrů, které jsou v nejvyšších podlažích rozvolněny ustoupením hmoty z líce fasády. Obytné části bytů jsou orientovány do dvou polouzavřených vnitrobloků se soukromými zahrádkami i společnými prostory. Parkování vozidel bude částečně na povrchu v předprostoru řadových domů, většinou pak v polozapuštěném suterénu, který je zakomponován do řešeného území pomocí opěrných stěn. Široká nabídka obytného standardu je výsledkem kombinace typologie chodbového a řadového resp. pavlačového domu obsahujícího mezonetové byty. Většina bytů má k dispozici vlastní terasu na terénu nebo na střeše, případně lodžii nebo balkón. Hlavní nosná konstrukce objektů je z monolitického železobetonu v kombinaci s vyzdívanými stěnami, schodiště jsou navržena prefabrikovaná.