Rezidenční park Baarova

Novostavba luxusního rezidenčního komplexu
Praha 4, Baarova ulice

Zastavěná plocha: 3 758 m2
Plocha bytů celkem: 12 355 m3
Celkem bytů 139
Počet parkovacích míst: 296
Investor: Rezidenční park Baarova, a.s.
Dodavatel: PSJ, a.s.
Projektant, koordinace: DELTAPLAN
Autor, generální projektant: CMC architects, s.r.o.

Náplň Rezidenčního parku Baarova vychází ze záměru investora vytvořit specifický obytný soubor v lokalitě mezi původní vilovou zástavbou a multifunkčním komplexem BB Centra. Areál se skládá ze tří samostatných hmot, mezi kterými vznikne moderní atrium. Nadzemní objekty jsou vzájemně propojeny podzemními garážemi. Roviny fasád souboru objektů s cca 139 byty vymezují hranice kondominia. Součástí obytné rezidence se soukromým sportovním zázemím a minimálním podílem administrativy je vnitroblok, upravený jako oddechová zóna, s vlastní atmosférou. Plochy vně bytového komplexu jsou navrženy jako veřejný parter se zelení, s chodníky a parkovacími místy.

Nosnou konstrukcí budov je v podzemních podlažích železobetonový monolitický skelet s bezprůvlakovými stropními deskami, uloženými na sloupech a stěnách komunikačních jader. Nosnou konstrukci v nadzemních podlažích tvoří železobetonová monolitická schodišťová a výtahová jádra doplněná o mezibytové nosné stěny. Jako nosné jsou využity i fasádní stěny. Příčky jsou vyzděny z pálených cihelných bloků s vylepšenými zvukově-izolačními parametry. Schodiště jsou prefabrikovaná. Střešní konstrukce jsou jednoplášťové. Fasády jsou tvořeny kombinací kamenného obkladu na nosném roštu se zateplením, obkladu z eternitových desek a klasického kontaktního zateplovacího systému. Vnější okna jsou dřevěná typu EURO.

Deltaplan zpracoval dokumentaci pro stavební povolení a následně pro provádění stavby.