Rodinný dům Lysolaje

Novostavba exkluzivní vily
Praha 6 – Lysolaje, ul. Podholí

Investor: Ing. Ladislav Krulich
Autor: Architektonický ateliér THER, Ing. Arch. Karel Thér
Interiér: studio Olgoj Chorchoj
Projekt a koordinace: DELTAPLAN
Realizace: 2003

Zastavěná plocha: 498 m2
Obestavěný prostor: 3584 m3

Architektonické řešení

Vnější architektonický výraz objektu vychází z analogie s neomítanými precizně vyskládanými objekty z opukového kamene typickými v severovýchodním sektoru Prahy a okolí. Fasádu hlavních hmot do ulice V Podholí i k zahrádkám tvoří již zmíněné opukové zdivo se štíhlými otvory. Střešní nástavba je navržena v dřevěném obkladu. Průčelí je otevřené do upravené pobytové zahrady posuvnými stěnami a dřevěnou verandou doplněnou pásy omítaného zdiva a stínícími dřevěnými rošty.

Dispoziční řešení

Suterénní podlaží zahrnuje vstupní prostory, skladovací a technické místnosti a garáže. V jižní části jsou umístěny pokoje hostů.

V prvním nadzemním podlaží v úrovni zahrady se rozprostírají pobytové denní místnosti a kuchyň. K západu vybíhá křídlo domu s bazénem, saunou a fitness. Z haly je možno vstoupit také do objetu hudebny.

Ustoupené druhé nadzemní podlaží je rozděleno na část rodičů a část dětí. Ložnice mají přístup na střešní terasu s květníky.

Konstrukční řešení

Konstrukčně se jedná o dvoupodlažní objekt se železobetonovou nosnou konstrukcí. Svislé konstrukce jsou tvořeny železobetonovými monolitickými stěnami, pilíři a sloupy, vodorovné monolitickými deskami. Vrchní podlaží směrem do zahrady je řešeno jako lehká nástavba s dřevěnými lepenými vazníky na ocelových sloupech. Objekt je navržen jako jeden dilatační celek.