Rodinný dům Maštěřovského

Mašteřovského 4, Praha 6
Novostavba

Zastavěná plocha: 189,5m2
Výměra zeleně: 536m2
Obestavěný prostor: cca 2500m3
Čistá užitná plocha: 545m2
Počet parkovacích stání: 3
Předpokl. náklady:  cca 18mil.Kč
Dokumentace pro provedení stavby, interiér: 2012
Realizace stavby: červenec 2012 – říjen 2013

Investor: Soukromá osoba
Projektant, koordinace: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor DSP: Ing.arch. Jan Zikmund GWE s.r.o.

Novostavba domu na Břevnově navazuje na kvalitní předválečnou výstavbu v okolí. Kompaktní  dům zapadá do okolní zástavby jak velikostí a tvarem, tak tvaroslovím i měřítkem. Vlastní dům je zasazen do terénu tak, že 2/3 jeho suterénu jsou pod terénem. Dům má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Do 1.pp je navržena sjezdová rampa pro parkování automobilů v garáži. Nosnou konstrukcí budovy je vyzděný stěnový systém kombinovaný s nosnými  železobetonovými stěnami okolo schodiště. Vodorovné konstrukce tvoří železobetonové stropní desky. Schodiště jsou desková monolitická železobetonová. Řešení zahrady klade důraz na základní funkce zeleně, které spoluvytváří bydlení. Návrh zachovává dva stávající vzrostlé stromy, které doplňuje výsadba keřů, popínavé zeleně včetně podrostu i solitérní vzrostlý strom.