Rodinný dům Strašnice

Novostavba rodinného dimu
Praha 10 – Strašnice, Pod Altánem 434/3

Plocha pozemku: 386 m2
Zastavěná plocha: 154 m2
Obestavěný prostor: 550 m3
Užitná plocha domu: 129 m2
Náklady: 3,2 mil. Kč

Investor: manželé Soukeníkovi
Dodavatel: Cubitt s.r.o.
Autor: DELTAPLAN, Ing. arch. Jan Hořejší

U tohoto projektu je DELTAPLAN jeho autorem a podílel se na všech fázích projektové přípravy a realizace.

Předmětem projektu bylo řešení izolovaného rodinného domu na stísněném svažitém pozemku se severní orientací s obtížným vjezdem na pozemek v těsné blízkosti frekventované železniční trati Praha – Benešov.

Objekt je situován v jižní části pozemku a svou hmotou vytváří bariéru hluku pocházejícímu od železnice. K podpoření tohoto záměru je v zádech objektu navržena vzrostlá zeleň a na horní části objektu extenzivní zelená střecha. Přístup na pozemek je umožněn příjezdovou cestou z ulice Pod Altánem. Do budoucna je počítáno s dobudováním garáže v místě nynější přístupové cesty z úrovně ulice. Příjezd a oplocení je chápáno jako dočasné řešení a byla tedy zvolena co možná nejlevnější varianta. Středobod pozemku tvoří severozápadní část s obytnou částí a okrasnými dřevinami. Na východní straně pozemku jsou navrženy ovocné keře.

Samotný dům je členěn do dvou hmot, dvoupodlažní ložnicové části a předsunutého obytného prostoru. Vzhledem k železnici procházející okolo domu z jižní (horní) strany jsou místnosti otevřeny převážně na sever, s částečným otevřením na východ a západ. V jižní fasádě přikloněné k železnici jsou pouze okna do koupelen. Střecha obytného prostoru je využita pro terasu a intenzivní zelenou střechu.