Rodinný dům U Dubu

Praha 4, Bráník

Zastavěná plocha: 303 m2
Čistá užitná plocha: 615 m2
Obestavěný prostor: 2 670 m3
Orientační náklady: 25 mil. Kč

Dokumentace byla zpracována: 2017 – 2020
Investor: Soukromá osoba
Dodavatel: Virco s.r.o, František Vokurka
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Blažka
Autor: Akad. arch. Rudolf Netík

Jedná se o rodinný dům s jednou bytovou jednotkou a s pokojem pro hosta se samostatným vstupem. Objekt je situovaný ve stávající vilové čtvrti, pozemek má tvar protáhlého obdélníku, zastavěná část je přimknuta k ulici. Na dům navazuje terasa
s venkovním bazénem a zahrada.

Hmota vily působí jako kamenný hranol, povrch fasád je tvořen obkladem kamennými deskami.
Směrem k ulici je dům spíše uzavřený, s krytým vstupem a vjezdem do garáže. Velké prosklené plochy směrem do zahrady umožňují výhledy na město, dílčí prosklení směrem k sousedovi je z luxfer s požární odolností. Střecha objektu je plochá s pultovým světlíkem nad velkorysou schodišťovou halou.

Spodní stavba je provedena z vodostavebného betonu. Vnitřní betonové povrchy v suterénu a
venkovní pohledové povrchy jsou navrženy ve standardu běžného pohledového betonu,
v nadzemních podlaží jsou betony pohledové s důrazem na bezchybné provedení. Instalace
v obytných podlažích jsou vedeny v podlahách, v příčkách a v trasách skrytých v konstrukci.
Pro povrchy v interiéru je použito dubové dřevo na podlahy a zabudované nábytkové prvky, terrazzo na schodiště a podlahy koupelen. Zábradlí schodiště je sklenění bezrámové. Exteriérové zpevněné plochy jsou dlážděné ze žulových kostek, venkovní schodiště je z prefa betonových stupňů.