The Flow Building

Rohový dům na Václavském náměstí VN 47
Novostavba, Praha

Zastavěná plocha: 2 959 m²
HPP započitatelných podlaží: 25 093 m²
Počet parkovacích míst: 129
Odhad nákladů: 1 100 mil. Kč

Dokumentace pro provedení stavby: 2018/2019
Investor: Flow East
Dodavatel: Metrostav
Projektant: DELTAPLAN, Ing. Petr Kniha
Autor: Chapman Taylor         

Polyfunkční dům je navržen do proluky ve stávající zástavbě, která byla rozšířena demolicí stávajícího objektu. Objekt doplňuje uliční frontu, kamenný obklad na fasádě ze spišského travertinu navazuje na kamenný obklad sousedního objektu. Fasáda nároží vystupuje ve vyšších patrech přes linii chodníku a využívá trojrozměrný modulární systém, aby bylo docíleno plynulého zakřivení jejího povrchu. Objekt má 3 podzemní podlaží z toho 2 s využitím pro parkování a pro technické zázemí. Následují 3 podlaží s komerčními plochami a dalších 7 kancelářských podlaží. Předností projektu jsou rozměrné flexibilní prostory a velké množství přirozeného denního světla, což je umožněno volbou konstrukčního systému, železobetonového monolitického skeletu s osovou vzdáleností sloupů 8,1m v obou směrech. Vstupní recepce má výšku 8 metrů, na recepci navazuje výtahové lobby. Povrchy v interiéru byly navrženy minimalisticky, v recepci působí luxusním dojmem kombinace velkoformátového kamene, teplých tónů dřeva a výrazných prvků zeleně. Flexibilní využití dispozice v kancelářských podlažích je zajištěno díky zdvojené podlaze, návrh umožňuje instalaci několika kuchyněk a sociálních zařízení v každém patře. Centrálně ovládané externí žaluzie a otevíratelná okna zajišťují optimální prostředí uvnitř budovy. Dvojitá fasáda na rohu budovy redukuje tepelné zisky slunečního záření a hluk.
Budova byla navržena tak, aby nabídla pasivní metody ke snížení spotřeby energie nájemců. Projekt usiluje o získání hodnocení BREEAM EXCELLENT.