Ústředí ČSOB Group

Novostavba
Radlická 333/150, Praha 5 – Radlice

Stavba roku 2007

Zastavěná plocha: 16 317 m2
Investor: ČSOB
Dodavatel: Skanska CZ
Koordinace sítí: DELTAPLAN
Autor: AP Atelier, Ing. arch. Josef Pleskot
Investice: 2,95 mld. Kč

Jedinečnost realizace spočívá nejen v mimořádném měřítku a technické náročnosti stavby, ale také v přístupu investora k otázce potřeb banky, jeho pohledu  na pracovní prostředí; to vše podtrženo fundovaným zpracováním architekta.

Objekt nového ústředí ČSOB Group je označován jako jeden z nejšetrnějších bankovních domů v Evropě.

Srovnávacím vzorem návrhu byla tradiční městská struktura sestavená z mnoha domů, které jsou vývojem seskupeny v dokonale harmonický celek. V rámci takto sestaveného celku byly definovány vnitřní prostory, které zaručují ideální mikroklima pro život lidí. Vnitřní atria či dvory umožňují dobré prosvětlení místností, zabraňují přehřívání fasád, zmírňují vliv povětrnosti, svojí zelení produkují kyslík, zaručují ticho při otevřených oknech, poskytují intimitu a klid. Jedním z důležitých cílů bylo snížení energetické náročnosti domu jeho správnou architektonicko – stavební koncepcí.

Realizace získala ocenění Stavba roku 2007