Vila Pod Habrovou – Cantilever house

Nová luxusní vila
Pod Habrovou 22, Praha 5

Celková plocha pozemku: 2 050 m2
Obestavěný prostor: 3 680 m3
Celková užitná plocha: 760 m2
Plocha zeleně celkem: 790 m2
Investor: Soukromá osoba
Projektant: DELTAPLAN
Autor: JOHN EISLER ARCHITECT

Vila umístěná do jižního svahu má jeden suterén, pod jehož částí je ještě technické zázemí domu a bazénu, dále dvě nadzemní podlaží; z toho druhé nadzemní podlaží je ustoupené.

Novostavbu tvoří dvě horizontální hmoty zaříznuté podél svého jižního okraje do terénu. Spodní jednopodlažní hmota vytváří sokl, který je z pohledového betonu a obsahuje servisní funkce domu, garáž, skladové plochy, ložnici pro hosta a prostor s bazénem. Horní, bíle omítnutou hmotu, rovněž jednopodlažní, tvoří vlastní obytné prostory domu. Vstup a společenské části domu jsou na východní straně s dálkovými výhledy severovýchodním směrem na Prahu. Soukromá, ložnicová část je na západě, otevřená do klidné terasovité zahrady. Střecha horní hmoty vytváří obytnou střešní terasu, která po celé délce svého jižního obvodu navazuje na terén. Na této obytné střeše je pak ustoupená nástavba s knihovnou a pracovnou – prosklený pavilón, penthouse.

Součástí novostavby jsou rovněž drobné zahradní stavby, opěrné stěny vytvářející ve spodní části pozemku obytné terasy, vyrovnávací schodiště apod.

Konstrukce domu bude ze železobetonu a hmoty vodorovných konstrukcí a stěn budou využity pro tepelnou akumulaci. Základními materiály fasád budou režný beton, případně kámen spodního „soklu“, zahradních opěrných zdí, bílá omítka hlavní hmoty domu a prosklené části, včetně proskleného střešního pavilonu na horní terase. Prosklený pavilon/penthouse bude mít na svém obvodu venkovní stínící panely.