Vila R1

Projekt luxusní vily
Praha 6 – Dejvice

Zastavěná plocha:  239 m2
Obestavěný prostor: 3 500 m3
Celková užitná plocha: 1 070 m2
Dodavatel:  Průmstav a.s.
Projektant:  DELTAPLAN
Autor:   Ing. arch. John Eisler

Vila je situována na velmi svažitém pozemku, přístupném pouze ze severovýchodu. Stavba je umístěna na severní polovině pozemku, převýšení (v místě stavby 7m na vzdálenosti 30m) pozemku je využito pro vytvoření teras, které umožňují bezprostřední kontakt interiéru a exteriéru ve 3 podlažích – 2.pp, 1.pp i 1.np.

Návrh novostavby pěti podlažního bytového domu je  založen na kontrastu výrazu a  měřítka zahradní části obrácené  k jihu,  a severní servisní části  orientované dovnitř vilové čtvrti.  Severní vstupní strana je spíše  do sebe uzavřená, oproti tomu   jižní část se velkoryse otevírá  do zahrady. Orientace hmot je přizpůsobena dálkovým  pohledům na město, směrem k  Pražskému hradu. Měřítko  navrhované Vily  RI odpovídá   bezprostředně související okolní  zástavbě. Spodní tři podlaží  mají větší půdorysnou plochu  než horní dvě a jsou z velké  části přikryty zelenou střechou,  která volně navazuje na okolní  terén.

Hlavní pěší vstup a vstup pro  hosty je brankou na východní  straně uliční fronty pozemku. Od  té vede sestupné schodiště  sledující kamennou zeď, na  úroveň 1.PP do vstupního  nádvoří  atria se sochou a  vodním prvkem, které navazuje  na terasu s výhledem na město.   Vjezd pro automobily je do  manipulačního prostoru před  garáží přístupnou od severu.  Tato plocha poskytuje prostor  pro parkování 2 vozidel a je  pokrytá zatravňovaní dlažbou.  Uzavíratelná garáž má kapacitu  pro 3 osobní auta.

Jižní obytná a severní servisní  hmota mají obě pět podlaží a  jsou propojeny čtyřpodlažním  prostorem schodiště, který je  osvětlen nadsvětlíkem.