Xaveriova

Nástavba, přístavba a rekonstrukce činžovního domu
Xaveriova 39, Praha 5

Grand Prix Obce architektů

Realizace: 06/2001 – 05/2002
Zastavěná plocha: 180 m2
Obestavěný prostor: 1500 m3
Byty: 400 m2
Ostatní plochy: 120 m2
Náklady: 14 mil. Kč
4 byty, 3 garážová stání + 1 stávající stání

Projektant: DELTAPLAN + Roman Koucký a.k.
Investor: Ilona Matějíčková
Dodavatel: BV Most s.r.o.
Autor: Ing. arch. Roman Koucký, Šárka Malá

Dům byl postaven ve 20. letech minulého století. Stav před rekonstrukcí a jedním obytným suterénem, dvěma nadzemními podlažími a částečně obytným podkrovím je doplněn na místě původního půdního prostoru dvěma novými obytnými podlažími. Základní myšlenka celé rekonstrukce podporuje vertikální členění stávajících prvků domu vycházející z půdorysné stopy obvodových stěn a člení celý jeho objem do čtyř respektive pěti samostatných hmot, které mají rozdílnou výšku i rozdílné materiálové i barevné pojetí. Na původní zděný stěnový konstrukční systém s železobetonovými monolitickými stropy navazují nové konstrukce podobného charakteru. Objekt je zateplen kontaktní izolací s povrchovou úpravou stěrkovou omítkou vyjma schodišťové věže s režným zdivem.